Kurban Bağışı

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser, 2)

Kurban bağışı , Rabbimize sadakatimizin simgesi, Hz. İbrahim’in fedakarlığının hatırası Allah’a yakınlaşma vesilesi anlamına gelen kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması sebebiyle son derece önemli bir ibadettir.  Kurban olur insan, kestiği/kestirdiği kurbanlar ile. Ulaşır takvası ve niyeti ameliyle beraber. Yaklaşır Allah’a, yakınlaşır kardeşlerine onları görmese bile.

Vacip Kurban Bağışı 2024

Bereket Derneği 16 yıllık tecrübesi ile vacip kurban emanetlerinizi Afrika’da yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor. Bölgeye gönderdiği uzman personel ve gönüllüleri ile vacip kurbanların satın alınmasından kesimine kadar olan süreçleri bizzat yerinde takip etmekte ve kurbanlarınızın isminiza özel kesim videolarını tarafınıza göndermektedir. Vacip kurban bağışı hisse bedeli 2850 tl’dir. Kesilen kurbanların videoları tarafınıza gönderilmektedir.

İbadet şuuru ve emanet bilinciyle;
Keseceğiniz adak kurbanı, vacip kurban, akika kurbanı, şükür kurbanı, hacet kurbanı ve şifa kurbanlarınızı başta Afrika ve Asya olmak üzere 3 kıta 23 ülkede yokluk ve açlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine  veteriner hekimler ve  bölgeye göndermiş olduğu kendi personeli nezaretinde dini hassasiyetleri titizlikle gözeterek Bereket Derneği vekaleten vacip kurban bağışı kampanyası düzenlemektedir.

“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

Afrika Kurban Bağışı

Kurbanlarınız Afrika’da yoksullukla mücadele eden ülkelerde bölge şartlarına göre paylara ayrılıp ilim talebelerine, yoksul ailelere ve yetimhanelere dağıtılıyor. Afrika kurban bağışı organizasyonu ile Kurbanlarınız kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra sizinle paylaşılıyor.
Bereket Derneği kurban bağışı çalışmalarını, 2012’den bu yana güvenilirlik ve şeffaflık ilkesiyle ‘Emanetleriniz, emanetlerimiz’ diyerek şeffaf ve titizlikle yerine getirmeye devam ediyoruz. 2024 yılı kurban bağışlarınızı, islami usullere uygun olarak veteriner hekimlerin kontrolünde Bereket Derneği gönüllüleri ve ülkelerdeki yerel görevlileri nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilerek medrese talebeleri, bölgede bulunan yetimhaneler ile  önceden tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, kurban emanetlerini tek tek teslim ediyoruz. Tarafınıza kesim videoları gönderilmektedir.

Adak Kurbanı

Adak kurban, kişinin dinen zorunlu olmadığı halde, olması murad edilen bir şeye kavuşmak maksadıyla niyet edilen ve isteğin gerçekleşmesi sonrası kesileceğine dair  Allah-u Teâla’ya verilen bir sözdür. bir kurban çeşidir. Kurban adayan kişinin kurbanı kesmesi vaciptir

Bir şartın olmasına bağlanan bir adak, o şart olduğu anda kesilmelidir. Bir sebebe bağlı olmayan adaklar ise dilenen vakitte kesilebilmektedir.

Adak kurbanı, adağın sahibi, eşi, çocukları, anne, babası tarafından yenilemez. Bunların dışında zengin olanlara da dağıtılmaması gerekir. İhtiyaç sahiplerine verilmesi makbuldür.

Allah-u Teâla’ya olan şükrümüzü ifade şekillerinden yanlızca biri adak kurban bağışıdır.  Bereket Derneği olarak, kendinize vacip kılmış olduğunuz adak kurbanlarınızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmasına aracı oluyoruz.

Adak  kurbanı nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor?

Adak kurban, Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul ve medreseler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Akika Kurbanı

Yeni doğan evladımıza şükür etmek amacıyla kesilen kurbana “akika kurbanı” denilmektedr. Dünyanın en büyük nimetlerinden biri evlat nimetidir, bizlere evlat nasip eden rabbimize hamdü senamızı akika kurbanı bağışı ile gerçekleştirebiliriz. Akika kurbanı kesmek sevgili peygamberimizin sünnettir. Eğer “bir evladım olursa kurban keseceğim” diyerek kendinize vacip kıldığınız bir sözünüz varsa  bu adak kurbanı olur ve bir kurban keserek bu  adağınızı yerine getirmiş olursunuz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in de “Çocukla beraber akika vardır. Artık ondan yana, onun için akika kesiniz. Eza ve cefayı ondan kaldırınız” buyurduğu ve Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401) Erkek için iki koyun, kız çocuk için bir koyun kesilmesi sünnettir.

Akika kurbanı bağışı, yapmak isteyen hayır severlerin kurbanlarını Afrika, Asya ve Balkanlardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kesilen akika kurbanlarınızın kesim videolarını whatsapp aracılığıyla sizlere gönderiyoruz.

Akika Kurbanı Nedir ?

Akika kurbanının Yüce Allah’a karşı şükrümüzün ifası olarak  yerine getirdiğimiz bir ibadettir. Akika kurbanının kesilmesinin belirli bir vakti yoktur. Fakat akika kurbanının doğumdan sonraki günlerde ya da imkân bulunduğu bir anda kesilmesi uygundur.

Şükür Kurbanı

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde;Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin? Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir ve şükrün karşılığını verecek olandır.  (Nisa Suresi, 147. Ayet) buyurmaktadır. Bizlere sonsuz nimetler, sağlık nimetine şükür etmek için yapılabilecek ibadetlerden biride şükür kurbanı bağışı ile gerçekleşebilmektedir.

Şükür kurbanı bağışlarınızı Afrika, Asya ve 3 kıta 21 ülkede veteriner hekim ve kendi bünyemizdeki personellerimizin bizzat refakati ile aracı kurum ve kuruluş olmadan  13 yıllık tecrubemiz ve ibadet şuuruyla İslami usullere uygun olarak kesiyor, ihtitaç sahibi aile medrese ve yetimhanelere dağıtarak, kurbanlarınızın kesim videolarını tarafınıza whatsapp üzerinden en kısa sürede iletiyoruz.

Sadaka Kurbanı

Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü yardım, ibadet sadakadır. Kurban bağışı olarak sadaka kurban bağışı, yoksul ve ihtiyaç sahibi olan kimselere dağıtılmak ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek niyetiyle yapılmaktadır.Nitekim Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.” (Hadîd Suresi 18) Sadaka Kurban bağışı ile kurbanlarınız Bereket Derneği’nin uzman ekibi tarafından Afrika kurban bağışı , Asya kurban bağışı şeklinde gerçekleştirilerek tarafınıza videoları gönderilmektedir.

KURBAN DAĞITIM FALİYETLERİMİZ

Afrika Kurban Bağışı 2024 Organizasyonu

Allah (C.C.) dünyadaki her bir nimeti tüm insanlık için yaratmışken, kimileri israfta kimileri bir lokma ekmeğin yoksunluğunda boğuluyor. İmkanların ve nimetlerin bu kadar ulaşılabilir olduğu, bir elden tutup bir yüze tebessüm olmanın bu denli kolay ve  bu denli geniş olduğu çağımızda yoksulluk, açlık vb. problemlerin tek nedeni insanoğlunun bencilliğidir. Bu yoksayışa nispeten, bizler paylaşmanın kıymetini bilmenin gayretindeyiz. afrika kurban bağışı 2024 Uzak, yakın ayırt etmeksizin iyiliğe niyet etmiş kalplerle hayır yollarına koyuluyoruz. Bu Kurban Bayramı’nda da kardeşliğin bilincindeki hayırseverlerimizin destekleri ile Asya ve Afrika’nın mazlum coğrafyalarına “Bu Bayram Afrika’ya Bereket Olsun” sloganıyla ulaştıracağız.

Ruhuna Kurban

Ruhuna kurban bağışı ile yetimhane, medreselere ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürün. Sizlerde vefat eden anne,baba ve akrabalarınızla sevdiklerinizin adına kurban kestirerek sevabını onların ruhlarına hediye edebilir ve böylelikle dünyada ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, ahirette olan yakınlarınıza da hayırda bulunabilirsiniz. Ruhuna kurban bağışı, kurban bayramında yapılabildiği gibi yılın herhangi bir döneminde de yapılabilmektedir. Böylelikle bayramdan bayrama et gören yoksul ve mağdur kardeşlerimizin yüzünü güldürebilirsiniz. Ayrıca; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kurban keserken “Ümmetimden kesemeyenler adına kesiyorum” diye buyurdukları rivayet olunmaktadır bu sebeple Kurban bağışlayacak ölçüde maddi durumu iyi olan Müslümanlar da Peygamber Efendimiz’in Ruh-u Şerifine kurban kesebilir ve sevabını efendimize bağışlayabilir.

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Bereket Derneği’nin çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Bereket Derneği’nin dağıtım programında ilk sırada  medreseler, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

Evet kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır.

Evet. www.bereket.org.tr/kurban-bagisi adresinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Bereket Derneği’ne ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Bereket Derneği’ne başvuran bağışçı, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Ancak iletişim bilgisini iletmiş olan bağışçılarımız aranıp sözlü olarak da vekaletleri alınmaktadır.

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul ve medreseler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Hayırseverler kurbanlarını Bereket Derneği’nin belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi Bereket Derneği yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

Şifa Kurbanı

Şifa kurbanı: Maddi ve  manevi her türlü hastalıklardan kurtulmak , Allah’ın şifa ihsan etmesi niyetiyle Allah için kesilen kurbana şifa kurbanı denilmektedir. İslam alimleri tarafından kesilmesi tavsiye edilmektedir. Nafile kurban olarak da ifade edilen şifa kurbanını kişi kendisi kesebileceği gibi vekaleten de kestirebilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir hadisi şeriflerinde “Mallarınızı zekat ile koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belâ dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız.” buyurmaktadırlar. Bununla beraber, Tıbb-ı Nebevi’de tavsiye olan şifa yöntemlerinden birisi de şifa kurbanıdır.

 

Vacip Kurban Bağışı

Vacip kurban bağışı emanetlerinizi 15. yıldır olduğu gibi bu sene de 3 kıta 21 ülkede ihtiyaç sahibi aileler yoksul ve kimsesizler ile medrese talebelerine  ulaştırıyoruz. Kurban emanetlerinizi bölgede görevli kendi personelimiz ve veteriner hekimler nezaretinde  ibadet şuuru ve emanet bilinci ile kesiyor, kesim videolarınızı tarafınıza ulaştırıyoruz.