Gönüllü Kimdir?

Bir insanın hangi alanda ve ne şekilde en üst seviyede faydalı olabileceğini bilen evvela kendisidir. Bir yardım gönüllüsünün, sivil toplum örgütüne başvuru ederken, hangi konu da yararlı olabileceğini belirtmesi gerekir. Bir yardım gönüllüsü, toplumsal kamuoyu oluşturabilir. Yeni gönüllüler bularak, kalbi besleyen kan damarları gibi örgütün sürekliliğine katkıda bulunabilir. Yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkânsız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir. Gönüllü insanlar, bir sivil toplum kuruluşu içinde kendi parasal güçlerini kullanarak veya kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler.

Yine fiziksel güçleriyle yararlı olan kişiler olduğu gibi, toplumsal statüleri, saygınlıklarını aktivitelerin gerçekleşmesinde kullanabilen gönüllüler de mevcuttur. Düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi sivil toplum örgütleri için elzemdir

Gönüllülerin çalışma alanları genelde sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret veya değişik bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb. Durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarında yapmış olduğu çalışmalar etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Gönüllüler bir sivil toplum kuruluşuna düşünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluşturma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler.

Gönüllü ve sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkiyi tesis ederken iki tarafın birbirini iyi tanıması, potansiyelin tesbit edilmesi ve o doğrultuda değerlendirilmesi gereklidir. Bunun neticesinde kuruluş, amaçlarına daha kolay ve çabuk ulaşırken, gönüllü ise kendisini geliştirme imkânı bulacaktır. Bunlara dikkat edildiği takdirde karşılıklı tatmin ve memnuniyet sağlanır. Gönüllülerin varlığı, adil ve demokratik bir toplum altyapısını yaratmak için gereklidir. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumumuzun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağlamış olduğu en önemli hizmet, yaşadığı topluma üretmiş olduğu faydadır.