Yetim

O seni yetim bulup da barındırmadı mı? (Duha Suresi 6.ayet)

Dünya’da yaklaşık olarak 200 milyon yetim olduğu tahmin edilmektedir. Çoğunluğu sahra altı Afrika ve Güney Asya’da olan yetim kardeşlerimiz birçok sorunla baş etmeye çalışmaktadır. Misyonerlik faaliyetleri, insan kaçakçılığı gibi amaçlarla bu coğrafyaya yerleşen kimseler, yetimlerin ellerinden tutulmadığı durumlarda, sundukları imkanlarla amaçlarına ulaşmaktadırlar.

Bereket Derneği mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetim sponsorluğu projesini başlatmış ve bu kapsamda bağışçılarımızla yetim kardeşlerimiz arasında köprü vazifesi kurmayı başarmıştır. Afrika ve Türkiyede  başlatılan bu sponsorluk projesinin başka ülkelerde de uygulanması hedeflenmektedir.

<strong>”Bir yetime Bereket ol !” </strong>sloganıyla başlattığımız projemiz kapsamında Yurt içi veya Afrika’da siz de bir yetime sponsor olarak onların göz yaşını silebilir, bir yetimin yüzündeki tebessüme sebep olabilirsiniz

YETİMLER HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

  • “Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar”. (Tirmizî, Birr 14.)
  • “Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.” [Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)]
  • Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye Cennet vacip olur.” [Ravi: Hz. Adiyy Ibni Hakem (R.A.)]
  • Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. [Ravi: Hz. Ibni Omer (R.A)]
  • “Üç kişiye kıyamet gününde Allah, nazar etmez; onları tezkiye etmez ve onlar için elim bir azap vardır: Okuturken yetimi ezen hoca, ihtiyacı yok iken dilencilik yapan kimse, yaranmak için sultana dalkavukluk yapan adam. ” [Ravi: Hz. Ibni Abbas ((R.A)]
  • Halkın içinde Allah’tan en uzak olan iki kimsedir: Birincisi, ümeranın meclisinde oturur da zulme ait sözlerinde onları tasdik eder. Diğeri ise çocukların muallimidir. Fakat onların hepsini ayni derecede eşit tutmaz. Ve yetimin hakki hususunda Allah’tan korkmaz. [Ravi: Hz. Ebu Umame (R.A)]
  • Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin. [Ravi: Hz. Ebud Derda (R.A)]