Zekat Bağışı

“Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet göresiniz.” (en-Nûr, 56)
Zekat; Rabbimizin biz müminlere emri, müminin mümin kardeşi üzerinde hakkı, malımızın manevi sigorta ve bereket vesilesi kardeşlik ve yardımlaşma kültürümüzün temelidir. Zekat maddi bir ibadet olmakla birlikte yoksulun imkan sahibi olan kardeşi üzerinde bir hakkıdır.Peygamber efendimiz (s.a.v) “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı…” (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) buyurmuşlardır.

Zekat Nedir?

Zekat sözlükte; artma, çoğalma, bereket ve temizlik anlamları taşır. Sahip olunan mallardan belli bir bölümünün, Kur’ân-ı Kerim’de açıkça emredilen sınıflardan birine veya birkaçına Allah rızası için verilmesidir.

Zekat Kimlere Verilir ?

İslamın en temel ibadetlerinden olan zekat toplumu imar eden muhtaçları gözeten kensininde saymakla bitmeyecek rahmetler ve bereketler bulunduran bir ibadettir. Zekatın kimlere verileceği hususunda yüce kitabımızda Tevbe Sûresi 60. Ayette şöyle buyrulur;  “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.

Zekat Kimlere Verilmez ?

Zekat alt ve üst soy diye ifade ettiğimiz; anne, baba, dede, nine çocuk ve torunlara verilemez bununla birlikte  karı koca da bir birlerine bakmakla yükümlü oldukları için bir birlerine zekat veremezler, camii, okul ve yurt inşaası ve giderleri için yapılan yardımlar zekat olarak sayılamaz. Zekat gayrimüslim ve nisap miktarı paraya sahip olana da verilemez.

Zekat Bağışı 2023

Zekat verecek olan kişi ilk öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan kardeş, karedeşlerinin çocukları, hala, amca, teyze dayı ve onların evlatları gibi akrabaları başta olmak üzere dünya üzerinde bulunan ihtiyaç sahibi ve yoksul kardeşlerine zekat bağışını verebilir.

Zekat Hesaplama

Nisap Miktarı 81gr. Mala sahip olan mümin bireylere zekat farzdır. Nisap miktarına ulaşan ve üzerinden bir yıl geçen mallara zekat vermek farzdır. Zekat hesaplama hususunda sizlere yardımcı olması için zekat hesaplama aracımız hizmetinizdedir. Siz de tüm para ve kıymetli varlıklarınız ile borçlarınızı  yazarak sistemden otamatik olarak zekatınızı güncel kur üzerinden hesaplayabilirisiniz.

Altın Zekatı Hesaplama

Zekat hesaplama yapılırken en çok aranan sorulardan biri de altın zekat hesaplama konusunda olmaktadır. Altın zekatı 81g üzerinde olan ve üzerinden bir yıl geçmiş olan altın için 1/40 oranında zekat verilmesi gerekir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken birikim olarak tutulan altının ayarlarının farklı olması durumunda bunun hesaplanırken göz önünde bulundurulması gerekmetedir. Siz de altın zekatı hesaplama aracımız ile link üzerinden online olarak zekatınızı güncel kur üzerinden ayar ve niteliklerine göre güvenle hesaplayabilir en güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.

Talebelere Zekat Verilir Mi?

Evet. Hafızlara zekat verilebilir zira İmam-ı Rabbani (k.s) buyurmuşlardır ki;

“ilim talebelerine verilen zekatin iki kat ecri vardır. Zira hem fakire hem dinine yardım etmiş olur.

Sizler de zekatlarınızı Bereket derneği medreselerinde hafızlık eğitimlerini gören talebelerimize vererek bu ecre ortak olabilirsiniz.