Risale-i Kudsiyye

Risale-i-Kudsiyye 10.Beyit

2. BAB

(ومن الأصول في الطريقة العلية النقشبندية الخالدية الدعوات في حق ظل الله عزوجل في العالمين )

Aziz ve celil olan Allah’ın, âlemlerde gölgesi olan padişahlara (Islam memleketinin muhafızı olan müslüman hükümet adamlarına) dua etmek, Nakşibendi tarikatının usulündendir.
( ومن الاصول)
Usuldendir, asıllardandır, kaidelerdendir, temellerdendir, nerede?
(فى الطريقة العلية النقشبندية الخالدية)
Tarikat-i Aliyyeyi Nakşibendiyye-i Halidiyye de, ne?
( الدعوات)
Dualar etmek, kimler için dualar etmek?
(فى حق ظل الله عز وجل)
Allah azze ve cellenin gölgesi olan padişah için, nerede Allah’ın gölgesi?
( في العالمين )
alemlerde.

Nasil dua etmeyelim ki? Onlar teb’asinin dinini, namusunu, nefsini, malini canini koruyor. Bu sayede halk rahat ediyor, kötülüklerden, fenalıklardan uzak kalırlar, dünyevi ve uh-revi vazifelerini huzur-i kalple yapıyorlar.

Onun için duaya layıktırlar.

(Beyt -10)

أصول خالديده بودر آداب
توجه وختم اولوركن جمله اصحاب
شهنشاهه دعا ايتمكدر احباب
ايدوب آداب قمو اسلاف واقطاب
صلاحله ایت دعا حقه كيده لم
جمال باكمله سير ايده لم

( أصول خالديده بودر آداب )

“Usûl-I Halidide budur adab”

“Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunda adap budur.”

Nedir o adab?

(توجه وختم اولوركن جمله اصحاب)

“Teveccüh-u hatm olurken cümle ashab”

“Teveccüh ve Hatm-i Hacegan yaparken bütün arkadaşların-ihvanların.”

Ashab: ihvanlar, demektir.

( شهنشاهه دعا ايتمكدر أحباب )

“Şehinşaha dua etmektir ahbab”

“Şehinşaha (padişaha) dua etmesidir ey ahbab.”

Şahinşah: Padişah, Ahbab: Sevilen dostlar, demektir.

( ایدوب اداب قمو اسلاف و اقطاب )

“Idup adab kamu Eslaf-u Aktab”

“Bütün geçmişler ve kutuplar bunu adap olarak yapmışlardır”

Kamu Eslåf: Bütün geçmişlerimiz.

Aktab: Kutuplar, Evliyaullah, demektir.

Oyleyse,

(صلا حله ايت دعاحقه كيده لم
جمال باكماله سیر ایده لم)

“Salahla it dua Hakk’a gidelim.

Cemali ba kemâle seyr idelim.”

Yani o padişahların iyiliğine dua et Nasıl? “Ya Rabbi onları düşmanlarina galip eyle. Şer-i şerifi korumaya muvaffak kil. Takvadan ayirma. Riza-i şerifin üzere iş gördür, şeriata hadim eyle.” gibi dualarla onlara dua et.

Insan kendisini muhafaza edene dua etmelidir. Derdimiz din olmalıdır

Islâmda kavimcilik, taraftarlık yoktur. Bu dine kimden menfaat geliyorsa biz ona duaciyizdir. Bu hususta buyuruluyor ki:

( وما من دابة في الارض ولاطاءر يطير بجناحيه الاامم امثالكم)

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve göklerde) iki kanadıyla uçan kuşlardan (ne varsa) hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir (onlarında hålleri, riziklari, ecelleri takdir edilmiş ve yazılmıştır).” (Enam Suresi:38)

Insanlar nasıl bir ümmetse diger mahlükatta Oyle ümmettir (muhtelif cinslerdir). Kuşlar da, koyunlar da, karıncalar da hep ümmetlerdir.

Başlarında da bir reisleri vardır.

Kur’an-i Kerim’de Süleyman (Aleyhisselam) ın kıssası anlatılırken bu konuya temas edilmiştir.

Estaizubillah:

(حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون )۱۸)

“Nihayet (Süleyman (Aleyhisselam) ve ordusu Sam’daki) karınca vadisine vardıkları zaman karıncaların reisi olan bir karınca şöyle dedi: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu sizi farketmeyerek kirip ezmesin.”

(Neml Suresi 18)

Her karınca bir vazifede. Kimi karınca rizik temin ediyor, kimi yuva yapıyor. Başlarında da bir reis var. Onlar bekliyor. Gelebilecek zararlardan korumak için onları gözetliyor.

Ayet-i celilede Mevla Tealâ:
(قالت نملة)
Buyurdu. Kelime nin sonundaki (ة) muenneslik alametidir. Anlaşılıyor ki karıncaların reisi dişi idi. Hayvanlarda dişi reis olabilir. Ama insanlarda reisin kadın olması doğru değildir. Zira namahremlik durumu vardır.

Fikihta kadından hakim olur denir? Lakin kim tayin ederse günahkar olur. Zira mahkeme edileceklerin çoğunluğu erkektir, Hakime olan kadın onlar arasında hükmederken nasıl onlar ile konuşacak yahut ne şekilde onlara bakacak.

Sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة،) قاله لما بلغه: أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت کسرئ)


“işlerini (başkanligi) doğrudan doğruya bir kadına bırakan kavim asla felah bulamaz.”
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözü: “Faris ehli başlanna Kisranin kızını idareci yaptılar,” haberi kendisine ulaştığı zaman söyledi.

Kadının reis tayin edilmeyişi ona hürmettir. Şerefini, namusunu, muhafaza etmek içindir. Bu bakımdan Allah Teala kadınların evlerinde oturmalarini emir buyuruyor.

Allahımızın şu büyüklüğüne bakın ki karıncadan reis tayin ediyor.

Allah’ın kudreti ile oluyor bu işler.

Size soruyorum. Reis olan karınca diğer karıncalara yuvalarına girmelerini, aksi takdirde ezilebileceklerini haber verdikten sonra onların içlerinden biri emri dinlemeyip yuvaya girmese ve sonuçta ezilse suç kimindir? Reisin mi? Emre itaat etmeyip ezilenin mi? Ezilen mes’ul olur.

Iste en şerefli mahlük olan insan, yaradanının emrini tutmazsa kendisine bundan sebep bir zarar isabet ettiğinde, kimi kime şikayet edecek?

Mesela Allah-u Teala, Resulü vasıtasıyla kadının kapanmasını emir buyurdu. Hanımlardan biri bu emri dinlemese ve tevbe etmeden Olse, ahirette onu ateşler kaplasa kime bağıracak, ne diyecek.

Allah’a şükür olsun ki, cemaatımız, sarik, şalvar, cübbe ve çarşaf gibi islam kisvesini her yerde giymektedir. Bir insan müslümanların yanında islâmi kıyafeti giyse, münafıkların yanında giymese onun takva ile alakası yoktur. Siz öyle değilsiniz, size karşı hüsnü zannim kavidir.

Mevla Teala bizi müttekilerden etsin, zahiren ve batinen, kavlen ve filen hep şeriat üzere olalım. O zaman çok muvaffak oluruz.

Bakın! Bosna-Hersek’te ne oldu. Kadınları topladılar, tecavüz ettiler, bir koca hayatta iken eşinin, namusunun elinden alinması kadar kötü birşey yoktur. Yüz defa olmek ondan daha hayırlıdır. Cocuklar yetim kaldı. Bu belå nereden geldi?!.

Fuhuş işlerinden kaçınmalidir. Türkiyede fuhuş çoğalıyor, kendini muhafaza edeni Allah da muhafaza eder, Allah’ı muhafaza etmeliyiz ki, zorlaninca O’nu önümüzde hazır bulalım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı